A készségfejlesztés egy nagyon fontos eljárás minden szervezet életében.

 • Scrum agilis módszertan edukációja, bevezetésének előkészítése 
 • Fejlesztő (kommunikáció, reziliencia, konfliktuskezelés, önismeret, stresszkezelés, kiégés prevenció), és csapatépítő soft skill tréningek 
 • Team-coaching és csoportos coaching 
 • Vezetői coaching
 • Esetmegbeszélő csoport (vezetői, középvezetői csoport)
 • Mediáció (hosszabb ideje fennálló szervezeti konfliktus békés rendezése- win-win stratégiával)

A tanulás, a növekedés és fejlődés a célja csoport- és szervezeti szinten, azaz a szervezetben felhalmozott tudásra és kreativitásra támaszkodva a változások élére állni
Olyan folyamat,  „amelynek során összehangoljuk és fejlesztjük a csapatban rejlő képességeket, hogy el tudjuk érni azokat az eredményeket, amelyekre a csapattagok igazán vágynak“ (Senge 1990: 236)
A közös munka során megvizsgáljuk, hogyan hat a csoport az egyénre és hogyan viszonyulnak az egyének a csoporthoz (belső perspektíva). Arra is ránézünk, hogyan befolyásolja a környezet a csapatot és hogyan nyúl ki a csapat a környezete felé (külső perspektíva).
A legtöbben, akik már vettek részt team coachingban, arról számolnak be, hogy a folyamat erőteljes tanulási élményt jelentett számukra, teljesítményük javult, ráadásul kollégáiknak olyan pozitív tulajdonságait ismerték meg, amikre egyáltalán nem számítottak (Horváth 2012:14).
Központi témája lehet:
 • a team hatékonyságának növelése
 • a vezető és team céljainak és elképzeléseinek összehangolása
 • az egymás közötti kommunikáció fejlesztése
 • a szervezeti és egyéni jövőkép és jóllét összehangolása
 • a belső és külső perspektívával való közös munka

Célja a hasonló helyzetben lévő, hasonló problémákkal küzdő, de egymással nem közvetlenül együtt dolgozó munkatárs, vezető vagy középvezető csoportos fejlesztése coach segítségével.
Feldolgozást kívánó témák lehetnek:
 • újonnan kinevezett vezetők fejlesztése, támogatása
 • a vezetői szereppel való azonosulás támogatása
 • az asszertivitás és önérvényesítés fejlesztése
 • női vezetők támogatása
 • új munkavállaló belépése vagy reintegrációja

A coachingban részt vevő vezető változási, fejlődési folyamatának támogatása, melyben a vezetői teljesítmény növelése a cél.
Lehetséges témák:
 • változáskezelés
 • kritikus témák- tabuk kérdése
 • interperszonális helyzetek eredményesebb kezelése
 • konfliktuskezelés
 • agilis csapatépítés
 • delegálás
 • konstruktív visszajelzés
 • döntéshozás
 • motiváló környezet létrehozása
 • alternatívákban való gondolkodás- azaz a flexibilis és divergens gondolkodás-fejlesztés

Az esetismertetést követő megbeszélés során az esethozó általában csak hallgatóként van jelen, az ülés végén kapcsolódik vissza a csoportba. Reflektál és önreflektál. Fontos jellemzője az ítélkezés- és tanácsadástól mentes munka. A résztvevők saját megélt tapasztalataik , gondolataik és érzéseik megosztásával – melyből az esethozó kiválogatja a számára jelen helyzetben előrevivőket- járulnak hozzá a hozott eset lehetséges alternatíváinak széleskörű áttekintéséhez.
Formái lehetnek:
 • TA-  csoport
 • Hagyományos esetmegbeszélő csoport
 • Operatív esetmegbeszélő csoport
 • Intervenciós csoport
 • Problémamegoldó csoport
 • Kérdésekkel támogató csoport
 • Művészetterápiás esetmegbeszélő csoport

Az üzleti viták középpontjában általában a pénz, a tulajdon, egy termék, vagy egy szolgáltatás áll. A munkahelyi konfliktusok rugalmasan, a két fél igényeit, szükségleteit figyelembe véve, a nyertes- nyertes pozíció fenntartásával oldhatók fel a mediáció során, amely akár a további, jövőbeli együttműködés lehetőségét is megteremti.

Alkalmazható olyan szomszédok közötti viták során is, akik között nem munkahelyi kapcsolódás, hanem a hosszantartó együttműködési kötelezettség miatt érdemes rendezni a fennálló helyzetet.

 •  Diszkrétebb, hiszen olyan dolgokról is lehet beszélni, amiről a bíróság előtt nem szívesen beszélnek
 • Gyorsabb, mint a pereskedés (nem kell perköltséget, szakértő díjakat, ügyvédi munkadíjat, peres eljárási illetéket, és végrehajtási eljárási költséget kifizetni)
 • Pozitívan hat a jövőbeni együttműködésre a felek között