A tréningek két tréner vezetésével valósulnak meg. A tréner és co-tréner szerepben aszerint váltjuk egymást, ahogy a hatékonyság és eredményesség megkívánja. Ez a rugalmasság biztosítja a csoportok egyediségéhez és a téma érzékenységéhez való alkalmazkodást is.

Válaszd lélekmelegítő tréningünket,

 • ha szükséged van megerősítésre,
 • ha nem Te vagy önmagad életében az első helyen,
 • ha nem tudsz nemet mondani,
 • ha bizonytalan vagy,
 • ha mellőzöttnek és kiszolgáltatottnak érzed magad,
 • ha úgy érzed, kihasználnak,
 • ha úgy érzed nem vagy elég jó, nem vagy szerethető.

A tréning során védett, támogató, elfogadó környezetben valósulnak meg a gyakorlatok.

 • önismeret
 • önelfogadás
 • önszeretet
 • önbecsülés
 • pozitív önértékelés
 • életöröm forrásainak feltárása
 • önszabotáló működési mechanizmusok felszámolása
 • megismerik saját erősségeiket, lehetőségeiket, határaikat,
 • képessé válnak az önkifejezés és önmegvalósítás magasabb fokára lépni
 • nő az ön-és mások irányába tanúsított elfogadás, empátia
 • képessé válnak figyelni önmagukra egy-egy szituáció alatt és változtatni megszokott viselkedésükön

A tréning során kiemelten foglalkozunk a mondanivalónk fókuszált, asszertív módon történő átadásával, valamint a kommunikációs partner mondanivalójának tényleges megértésével, vagyis azzal, hogy hányszor kerülünk konfliktusba azáltal, hogy a másik nem azt érti, amit mondunk, amit és ahogy valóban közölni szerettünk volna. Igény szerint a következő témakörök válhatnak hangsúlyossá.

 • Jellemző kommunikációs mintázatok
 • Egyértelmű kommunikáció elemei, működési elvei
 • A félreértés okai, háttere
 • Érzelmek szerepe
 • Vezető-beosztott, felnőtt-gyerek helyzetek
 • Kommunikáció önmagaddal
 • megértik a beszélgetések hátterében zajló, a kommunikáció eredményét/eredményességét befolyásoló összetevőket,
 • megismerik a saját kommunikációjuk működését,
 • felismerik a szükséges változtatási irányokat és
 • képessé válnak az egyértelmű kommunikációra

Minden közösség életében, legyen az munkahelyi vagy baráti közösség, alapvetően fontos az összhang megtalálása, nemcsak a békés hétköznapokban, hanem konfliktushelyzetben is. Ennek alapja az egymás erősségeit és gyengeségeit ismerő, támogató és elfogadó, a közös cél érdekében együtt dolgozni, együttműködni képes csapat megléte, fejlesztése. A tréning –a megrendelő igényeinek megfelelően –indoor, vagy outdoor formában is megvalósítható.

 • csoportkohézió
 • konfliktuskezelés
 • együttműködés fejlesztése
 • csoportdinamika
 • stresszhelyzetek
 • csoportszerepek
 • vezetői szerepek
 • kihívások és változások kezelése a csoportban

A tréning során olyan stressz-oldó módszerek és lehetőségek bemutatása és kipróbálása történik, amelyek a hétköznapi, munkahelyi és magánéleti stressz kezeléséhez is hatékonyan hozzájárulnak. Mindezt azzal érhetjük el, ha képesek vagyunk felismerni, kontrollálni és kezelni azokat a stresszorokat, amelyek számunkra megterhelő súlyként nehezedve megakadályozzák a harmonikus működésünket. egyensúlyunk fenntartását. Igény esetén a tréninget követően sor kerülhet az esetmegbeszélő csoport módszerének kipróbálására, ahol egy adott problémakör többszempontú feltárására van lehetőség, maximum öt fős kiscsoportokban.

 • stressz-oldás
 • a kiégés jeleinek felismerése és tudatosítása
 • megküzdési stratégiák
 • tudatos jelenlét gyakorlása
 • esetmegbeszélés

A tréning során feltárásra kerül a női lét szépségeinek és nehézségeinek mibenléte, a sokféle társadalmi szerepben (feleség, anya, barátnő, lánygyermek, munkatárs) való megfelelés vagy éppen ennek elengedése. Szó lesz a női lélekről, a nőiségben és nőiességben való kiteljesedésről, a női archetípusokról (szűz, anya és varázslónő). Mit ér a nő, ha fiatal/régebb óta fiatal (kor/talanság), ha szabad (exek, párkapcsolatok), ha anya (gyerek-tükör).

 • a női lét sokoldalúságának és szépségeinek feltárása, megerősítése, támogatása
 • önbecsülés, önértékelés, önszeretet
 • anyadédelgető

Gyakran kapod magad azon, hogy anyád szavait ismétled? A párkapcsolatodban felismered, hogy ismétled saját szüleid viselkedését? Minden ellen lázadsz, vagy éppen mindent eltűrsz? Ez a tréning Neked szól, ha végeláthatatlan játszmákban vagy munkahelyen, otthon, emberi kapcsolataidban és ebből végre kiszállnál, mert már inkább önmagad őszinte verziója lennél, semmint valaki, aki elvárásoknak felel meg.

A tréning önreflexión alapszik, mely során a résztvevők tudatosítják saját verbális és non-verbális, hozott és tanult mintáikat, működési mechanizmusaikat.

 • Én-állapotok
 • Sorskönyv és személyes „hátizsákunk”
 • Játszmáink okai, hatásai
 • Szabadulás a játszmákból és elvárásokból
 • megismerik az emberi kapcsolatok működési mechanizmusait és dinamikáját
 • nyíltabb, őszintébb kapcsolatba kerülnek önmagukkal és körülöttük lévőkkel
 • felismerik, hogy a kapott, megírt sorskönyvük átírására lehetőségük van

Az asszertív kommunikáció lehetővé teszi a tisztább, őszintébb kapcsolatokat kiépítését, mivel egyrészt figyelembe veszi a kommunikációs partner céljait, elképzeléseit, és lehetőséget biztosít a partner érveinek meghallgatására, megértésére. Másrészt támogatja a kommunikáló saját igényeinek és szükségleteinek kinyilvánítását és kielégítését is, oly módon, hogy azt ne a másik ember és a külvilág rovására érvényesítse. A cél olyan megoldások feltárása, amellyel mindketten elégedettek lesznek. A módszer két eleme a tiszta önkifejezés és az értő figyelem.

 • Asszertív-passzív-agresszív viselkedésmódok bemutatása, stílusok felismerése
 • Önérvényesítés
 • Probléma-négyszög
 • Én-üzenet, értő figyelem, empátia
 • Közléssorompók
 • képesek felismerni saját és partnerük jellemző kommunikációs stílusát
 • érzelmileg terhelt vagy konfliktusos helyzetekben is képesek a hatékony önérvényesítésre
 • ismerik a nyertes-nyertes helyzetek elérésének útját
 • tudatossá válik az értő figyelem használatára

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

A csapatépítő tréningek célja az együttműködés fejlesztésén túl, hogy kiszakadva a mindennapok monotonitásából, a megszokott környezetből lehetőséget adjon egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok felfrissülésére, valamint hogy megújulva, energiával telten folytathassátok a munkát. A tréning célját, módszertanát és kimenetelét minden esetben a megrendelő igényeihez alakítjuk.

Sörfőző mester vezénylete mellett készíthetik el az 5-5 fős csapatok az általuk kiválasztott típusú sört, melyet aztán haza is vihetnek. A sörfőzést kóstolók, vetélkedők, in és/vagy outdoor csapatépítő feladatok egészítik ki.

gazi terepjárós túra Somogy vagy Baranya legizgalmasabb helyszínein a legjobb off roadosokkal. Átélheted életed egyik legnagyobb adrenalint adó kalandját, mindezt a legnagyobb biztonságban. Autóvezetőink több mint tíz éves tapasztalattal rendelkeznek, igazi terepen képződtek (patakok, árkok, kidőlt fák, siratófal), és menet közben is képesek megszerelni az autót – szükség esetén. 2-3 fős csapat indul terepjárónként, itinerrel, outdoor feladatokkal, rejtvényekkel, kincskereséssel, étkezési lehetőségként bográcsozással.

A csapattagok leleményességének, problémamegoldó gondolkodásának köszönhetően lelik meg a vágyott kincset, miközben lehetőség nyílik a csoporttagok erőforrásainak feltérképezésére, a „belső kincsek” feltárására, a csapatkohézió megszilárdulására.

A résztvevők csapatban együttműködve alkotnak egy „közös remekművet”, ahol nem számít a képzőművészeti értékítélet, sokkal inkább az oda vezető út, melynek során lehetőség nyílik a közös vízió, jövőcél vagy egyéb közös értékrend megfogalmazására, újraformálására is.

A csapat egy kalandos út során meghatározott szerepbe bújva egy küldetést teljesít, melyben kihívások, küzdelmek és váratlan fordulatok után a jó elnyeri méltó jutalmát.

Erdei túra, alacsony kötélkerti elemek, szabadtéri éjszakázás, izgalmak az éj leple alatt – kihívásokkal teli kaland, miközben a csapat tagjai egymást segítve, támogatva érik el a magasabb bizalmi szintet, magasabb szintre emelve a közös döntéshozatali és problémamegoldó képességüket is.